Политика за защита на лични данни

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Във връзка с това, „ Арена Травъл Център“ ЕООД въвежда следните промени в своята Политиката за поверителност .

Последна актуализация: 18 май 2018.

„ Арена Травъл Център“ поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на вашите лични данни, които предоставяте в сайта www.arenatravel.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим Ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност, която можете да достъпите във всеки един момент кат потърсите линка Поверителност, в долната част на всяка една наша страница.
 
 • Събиране на вашите лични данни
 • Ползване на вашите лични данни
 • Споделяне на вашите лични данни
 • Предпочитания за комуникация
 • Показване на реклама
 • Защита на вашите лични данни
 • Указания за ползване на бисквитки
 • Промени в тази декларация за поверителност
 • Връзка с нас


Събиране на вашите лични данни

На сайта www.arenatravel.bg искаме от вас да предоставите лични данни, като например своя имейл адрес, име и телефонен номер.
Ние може да събираме информация за взаимодействието ви с нашия сайт и услуги на „ Арена Травъл Център“. Например, може да използваме инструменти за анализ на уеб сайтове на нашия сайт, за да извличаме информация от вашия браузър, включително за това, от кой сайт идвате, за търсачката/търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия сайт, страниците от сайта ни, които преглеждате, добавките на вашия браузър и ширината и височината на прозореца на вашия браузър. Може също така да използваме технологии, като бисквитки (описани по-долу), за да събираме данни за страниците, които преглеждате, връзките, които избирате и други действия, които извършвате в нашите сайтове и услуги. Освен това събираме определена стандартна информация, която вашият браузър изпраща до всеки посетен от вас уеб сайт, като например вашия IP адрес, типа браузър и езика, часовете на достъп и адресите на препращащите уеб сайтове.
Когато получавате бюлетини или рекламна електронна поща от „ Арена Травъл Център“, може да ползваме уеб тракери, (описани по-долу), персонализирани връзки или подобни технологии, за да разберем, дали електронното писмо е било отворено и на кои връзки сте щраквали, за да ви осигурим по-целенасочени съобщения по електронната поща или друга информация.


Ползване на Вашите лични данни

„ Арена Травъл Център“ събира и използва вашите лични данни, за да управлява и подобрява своя сайт и услуги. Тези начини на ползване може да включват осигуряването на по-ефективно обслужване на клиентите, улесняване на ползването на сайтовете или услугите чрез премахване на необходимостта от повторно въвеждане на едни и същи данни; извършване на проучвания и анализ, насочени към подобряването на нашите продукти, услуги и технологии; показване на съдържание и реклами, които са персонализирани според вашите интереси и предпочитания.

Използваме също така личните ви данни, за да се свързваме с вас. Може да ви изпращаме определени задължителни служебни съобщения, като например приветствени писма, напомняния за плащания, информация по проблеми на техническото обслужване и съобщения за защитата.

Личната информация, събрана от сайта www.arenatravel.bg може да се съхранява и обработва в България . „ Арена Травъл Център“ спазва рамковата уредба за "сигурен пристан", отнасяща се до събирането, използването и задържането на данни от Европейския съюз.

Бюлетин

На нашия уебсайт можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ.


Споделяне на Вашите лични данни

„ Арена Травъл Център“ ЕООД притежава Удостоверение за администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен номер 437296 и във връзка с това полага необходимата грижа и отговаря за защита на информацията за клиентите, станала му известна по повод покупка на някой от продуктите на „Арена Травъл Център“ ЕООД и сключване на договор за организирано пътуване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
„Арена Травъл Център“ ЕООД събира и използва информацията за клиентите единствено за целите, предвидени в Договора за организирано пътуване и Общите условия към него.
„ Арена Травъл Център“ ЕООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица ( с изключение на авиокомпании, други туроператори, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение).

Туристическа агенция „ Арена Травъл Център“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
 
 • има изрично съгласие на клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
 • информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента „ Арена Травъл Център“ ЕООД – авиокомпании, други туроператори, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

Предпочитания за комуникация

Можете да спрете доставката на бъдещи рекламни имейл съобщения от сайта и услугите на „ Арена Травъл Център“ ЕООД , като следвате конкретните указания в получаваните от вас имейл съобщения.
Можете също така да имате възможност по своя инициатива да избирате, дали да получавате рекламна електронна поща, телефонни обаждания и нормална поща от сайта и услугите на „ Арена Травъл Център“ ЕООД.
Тези възможности за избор не се отнасят до показването на онлайн реклама. Те не се отнасят и до получаването на задължителни служебни съобщения, които се смятат за част от определени услуги на „ Арена Травъл Център“ ЕООД и които може да получавате периодично, докато не отмените услугата.


Защита на Вашите лични данни

„ Арена Травъл Център“ ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашия уебсайт www.arenatravel.bg в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

„ Арена Травъл Център“ ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Защитата на вашите лични данни е наша постоянна грижа .Ние ползваме различни технологии и процедури за защита, за да защитим вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване. Например, ние съхраняваме личните данни, които ни предоставяте, на компютърни системи с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения. Ползваме Мicrosoft защитена поща и облачни услуги, изцяло съобразени с изискванията на GDPR. Когато предаваме строго поверителна информация (например номер на кредитна карта или парола) по Интернет, ние я защитаваме чрез шифроване, какъвто е протоколът Secure Socket Layer (SSL), инсталиран на нашия уеб сайт и резервационна система.

Какви са стандартите за сигурност, използвани от нас (SSL технология)?

Прехвърлянето на лични данни между вашия компютър и нашия сървър се реализират чрез SSL (Secure Socket Layer) протокол. Чрез тази технология трети лица нямат възможност да четат и ползват вашите лични данни. В допълнение към сигурния пренос на данни между вашия компютър и нашите сървъри разполагаме с различни механизми за сигурност и защита, спиращи достъпа до данните от трети лица.


Обработка на лични данни

С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор и резервация на конкретна услуга( хотелско настаняване, пакетна почивка, самолетен билет и др).

„ Арена Травъл Център“ ЕООД ползва личните ви данни за целите на техническо администриране на уебсайта, за управление на клиентите и за маркетинг, само в необходимия за целта обхват и в случаи на изрично доброволно предоставяне от страна на клиента.

Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.

Политика и указания за използване на бисквитки/ cookies

Tози уеб сайт използва бисквитки. Като продължавате да разглеждате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използване на бисквитки. По-долу е представена информация за това как използваме бисквитките.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да използва, като ги запишe на вашето устройство. Целта на бисквитките е да „запомнят“ вашето устройство и да може то да бъде разпознато при последващо влизане в уебсайта като по този начин уебсайтът ще бъде адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитки се наричат всички файлове, които събират и запаметяват такава информация.

За повече информация посетете: www.allaboutcookies.org/cookies/what-information-in-cookie.html


За какво се използват бисквитките?

а) Бисквитките се използват с различни цели. Арена Травъл Център ЕООД разчита на тях, за да подбере по-добре съдържанието на сайта, според Вашите интереси, да следи каква е посещаемостта на уебсайта, да функционира по- ефикасно и др.

б) По-голяма част от бисквитките се използват единствено с цел да се разбере как Потребителите достигат до уебсайта или какво е тяхното ориентировъчно местоположение. Все пак съществуват и бисквитки, които съхраняват лична информация, като например запомняне на имена и пароли .

Бисквитките, които използваме, изпълняват различни функции:

1. Бисквитки за производителността на сайта (Статистически/Проследяващи бисквитки)

Тези бисквитки се използват, за да анализират как посетителите използват нашия уеб сайт, както и да проследяват работата на нашия уеб сайт. Можем, например, да проверим кои страници са посетени най-много, както и средното време, прекарано в нашия уеб сайт. Използваме тази информация да подобрим работата на нашите уеб сайтове. Тези бисквитки не записват лична информация, която може да Ви идентифицира: информацията, която получаваме от тях, е под формата на обобщени статистически данни.
Тези бисквитки се съхраняват във Вашия компютър или устройство, дори и когато затворите Вашия браузър, но могат да бъдат изтрити както е описано в параграфа „Как да управляваме или изтриваме бисквитките?“ по-долу.

Този сайт използва Google Analytics за статистически цели. Споделената статистическа информация с Google не съдържа никакви лични и/или други персонифициращи данни. Тази информация е обект на политиката за конфиденциалност на Google.

2.Бисквитки за таргетиране

Тези бисквитки записват Вашите посещения на нашия уеб сайт, страниците, които сте посетили, и връзките, които сте отворили. Ние ще използваме тази информация, за да направим нашия уеб сайт още по-подходящ за Вашите интереси. Можем да споделим тази информация с трети страни за тази цел.
Моля, имайте предвид, че трети страни (включително, например, доставчици на външни услуги, като услуги за анализиране на уеб трафика) могат също да използват бисквитки, над които ние нямаме контрол.

Как да управляваме или изтриваме бисквитките?

1. Потребителят може да позволи или забрани изполването на бисквитки на съответния браузер. Браузърите могат също да дават възможност на потребителите да изтриват конкретни бисквитки. Моля, имайте предвид, че забраняването на бисквитките би могло да засегне сърфирането, тъй като почти всички услуги в интернет разчитат на бисквитки. Начинът, по който се позволяват или забраняват бисквитките е както следва:
a. Microsoft Internet Explorer - Отворете браузъра си. Щракнете върху „Tools“ вдясно на прозореца и изберете „Internet Options“. Щракнете върху подпрозореца „Privacy“. Можете да зададете различни нива на автоматично управление на бисквитките или да изберете ръчно управление, като щракнете върху „Advanced“.
b. Opera - Отворете браузъра си. Отидете в главното меню и щракнете върху „Settings“. Изберете „Preferences“ и щракнете върху подпрозорец „Advanced“. Изберете подпрозорец „Cookies“ и задайте предпочитаните настройки.
c. Mozilla - Отворете браузъра си. Щракнете върху „Tools“ и изберете „Options“. Щракнете върху подпрозорец „Privacy“. В раздел „History“ можете да изберете различни поведения (запомняне на историята Remember history/ незапомняне на историята Never remember history / използване на индивидуални настройки Use custom settings for history) и да зададете изключения.
d. Google Chrome - Отворете браузъра си. Щракнете върху иконката за инструменти Tools вдясно на прозореца и изберете „Options“. Щракнете върху подпрозореца „Under the Hood“, след което – върху „Content Settings“ в раздел „Privacy“. Изберете предпочитаните настройки в подпрозорец „Cookies“.
e. Safari - Отворете браузъра си. Щракнете върху иконката за показване на меню вдясно. Изберете „Preferences“ и щракнете върху подпрозорец „Security“. Задайте предпочитаните настройки.
2. В случай, че Потребителят не е забранил бисквитките, потребителят е съгласен "Арена Травъл Център " да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него, и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.
3. Забраняването на бисквитките може да доведе до невъзможност да се използват всички функционалности на сайта
4. Какво представляват "бисквитките от трети лица"? Част от съдържанието на една Интернет страница може да бъде поставено в нея от доставчик – трето лице (напр. лента със сменящи се новинарски заглавия, видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Интернет страница. Това са „бисквитки от трети лица“, тъй като те не са на собственика на Интернет страницата. Разбира се, доставчиците – трети лица трябва да спазват приложимото законодателство, а обикновено и политиката на собственика на Интернет страницата. "Арена Травъл Център " използва бисквитките на външни организации, партньори и по-специално Facebook, Google, Zopim chat.

Анализ на данни за потребление

За да разпознаваме предпочитания на посетителите за нашите предложения в Интернет, ние ползваме продукти с които можем целенасочено да настроим съдържанието на нашите интернет страници, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да активираме тези функции е необходимо изрично да потвърдите вашето съгласие.

Ако впоследствие не искате „ Арена Травъл Център“ ЕООД да събира и анализира информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.

За техническото осъществяване на този отказ във вашия браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Това Cookie служи единствено за регистрирането на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически причини Cookie може да се ползва само за браузъра, от който е зададено. Ако изтриете Cookies, или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор.

Условия за ползване

Продължаващото използване от Ваша страна на тази страница означава съгласие с политиката за използване на бисквитки на туристическа агенция „ Арена Травъл Център“ .

Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията на Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз.

Право на информация

При поискване „ Арена Травъл Център“ ЕООД ще ви съобщи в законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те. Ако въпреки нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я коригираме по ваше искане.

Промени в тази декларация за поверителност

Периодично ще актуализираме тази декларация за поверителност, за да отразяваме промените в нашите услуги и отзивите на клиентите. Когато публикуваме промени в тази декларация, ще променяме датата „последна актуализация“ в началото на декларацията.

Връзка с нас

„ Арена Травъл Център“ ЕООД с удоволствие ще приеме вашите забележки по тази декларация за поверителност. Ако имате въпроси по тази декларация или считате, че не я спазваме, моля свържете се с нас.

„ Арена Травъл Център“ ЕООД , ул.Пирин 81, гр.София, тел 02/ 850 41 15 .
 

Регистрирай се за нашия бюлетин!

Не изпускайте нашите горещи оферти