Arenatravel.bg

Застраховки

Арена Травъл Център предлага два вида застраховки, свързани с Вашето пътуване : 
 

 • Mедицинска застраховка " Помощ при пътуване "  в чужбина  с Асистанс 

 • Застраховка " Отмяна на пътуване "


Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с  Асистанс

Медицинска застраховка за пътуване в чужбина ? Добра идея или загуба на пари? Струва ли си да съсипете пътуването си за високи сметки за болничен престой или загубен багаж ?   Осигурете си спокойствие за по-малко от 1 лев на ден .

Направете си медицинска застраховка и пътувайте спокойно, без да се притеснявате какво би се случило, ако ви се наложи да потърсите медицинска помощ в чужбина.

Медицинските застраховки, които предлагаме, са за различни застрахователни суми с лимит от 5,000 eвро(долара) до 200,000евро (долара) и покрития, така че лесно можете да изберете най-изгодната за вас. И да сте сигурни, че с 10-20 лева ще избегнете риска да се разделите с няколко хиляди евро. 
 

 
Какво представява застраховката „Помощ при пътуване в чужбина“ с Асистанс ? 


Тя е важен  елемент от всяко пътуване, осигурява застрахователна защита за физически лица – български и чуждестранни граждани, пътуващи в чужбина с цел работа, обучение, туризъм или спорт, до уговорено в полицата застрахователно покритие и застрахователна сума (лимит на отговорност).  

 

Какво означава услугата „Assistance”? 


Това означава, че няма да се налага Вие да платите на място, а парите допълнително да Ви се възстановяват. Сумата за ползваните медицински услуги се покрива директно от застрахователя. 

 

Кой може да сключи застраховка Помощ при пътуване в чужбина? 

* Физически лица, организирани туристически групи и пътувания с цел работа; 
* Юридически лица за застраховане на своите служители по време на организирани бизнес-пътувания, тийм билдинг и др.
* Застраховат се физически лица, без оглед на тяхното гражданство за времето на пътуване или престой извън територията на Република България. 

Застраховката е валидна за цял свят с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования  (в случай, че е различна от България).  Застраховката не осигурява застрахователно покритие за застрахованите лица, които не са български граждани, в случай, че събитието настъпи на територията на държавата на постоянното им местоживеене и за която имат валидна здравна осигуровка и/или застраховка. Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение вследствие на злополука или акутно заболяване и др.
 


Рискове, срещу които сте осигурени:


 • Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване 
   

 • Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване  

 • Спешна дентална помощ 

 
По избор може да добавите допълнителни рискове/покритиясвързани с пътуването:  

 • Спасителни разноски  

 • Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука  

 • Дневни пари за болничен престой  

 • Кражба, загуба или забавяне на личен багаж  

 • Гражданска отговорност към трети лица 

 • Правна помощ 


Застрахователна премия 

Размерът на застрахователната премия се определя в зависимост от: 

 • избраното застрахователно покритие –  от 5,000eвро (долара)  до 200,000 евро (долара  ) 

 • срока на застраховката 

 • възрастта на застрахования 

 • целта на пътуването 

 • броя на лицата в групата 
   

Какви са предимствата на продукта?  

 • Голямо разнообразие от покрити рискове, обединени в различни покрития, даващи възможност за избор и различна комбинация; 

 • 24-часов асистанс и контактен център на български език; 

 • Вариант „Мултитрип“ – 30, 60, 90 дни ефективен престой в чужбина при изключително изгодни премии; 

 • Възможност за застраховане при любителско упражняване на спортове и екстремни спортове  

 • Възможност за застраховане на професионални спортисти при участието им в състезания и тренировки; 

 • Възможност за застраховане на лица,заминаващи в чужбина и упражняващи физическа сила 

 • Издаване на полици в реално време през Онлайн платформата на Армеец 

 • 100% изплащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност , без самоучастие при изплащане на застрахователно обезщетение; 

 

Застраховка „Отмяна на пътуване“


Обичате да планувате отпуската си от рано и да се възползвате от големите намаления за ранни записвания, но за жалост никой не може да ви гарантира, че съдбата не ви е подготвила изненада, когато резервирате три, четири, пет, дори шест месеца преди желаната дата на отпътуване. 

Със застраховка Отмяна на Пътуване няма да предотвратите нежелани проблеми, които биха наложили анулиране или прекъсване на пътуването Ви,  но ще имате възможност да възстановите платените от Вас суми и да се насладите на пътуването си по друго време, без да губите пари. 


Какво представява Застраховка „Отмяна на пътуване“ 

Застраховка „Отмяна на пътуване“ е един доста удобен продукт, с който можете да спестите загубите, ако поради някаква причина (покрит по полицата риск) се наложи да се откажете от вече планирана ваканция.  


Като планирате ваканцията, избирате това което ще ползвате доста преди да е дошло времето за него. Правите резервация, сключвате договори и плащате част от цената на мероприятието. Почти няма  туристическа фирма/хотел/превозвач, която да не предвижда санкции, които да удържи от платеното, ако се наложи да се откажете. Нещо повече техния размер прогресивно расте с приближаването на датата за заминаване.  Да не говорим ако пък се трябва да прекратите почивката след като вече сте пристигнали.  


Със застраховка „Отмяна на пътуване“ пращате сметката за тези удръжки на застрахователя. Застрахователят осигурява покритие и обезщетява извършените разходи за организирано туристическо или бизнес пътуване, закупуване на самолетен билет или хотелско настаняване, закупени от/чрез туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер. 


Застраховка Отмяна на пътуване можете да сключите за: 
 

 • Организирано пътуване – пътуване за срок по-дълъг от 24 часа, което се предлага или продава на цена, която включва всички разходи, по предварително изготвена програма и комбинация от най-малко две от следните услуги: транспорт, настаняване и други туристически услуги /посещение на забележителности, рент-а-кар и т.н./; 

 • Само за закупен самолетен билет. При сключена застраховка само за закупени самолетни билети, крайната дата на валидност на застраховката е датата на полета в зависимост от застрахования самолетен билет – еднопосочен или двупосочен; 

 • Само за хотелско настаняване – При сключена застраховка само за хотелско настаняване, крайната дата на валидност на застраховката е датата на последната нощувка.  


Кой може да сключи Застраховка "Отмяна на пътуване" 
 

 Всички български и чуждестранни граждани на възраст до 80 години, с временно, постоянно или продължително пребиваване на територията на България могат да сключат тази застраховка. За лица с обичайно местопребиваване/местоживеене в Република България, застраховката е валидна за пътувания на територията на цял свят, включително и Република България, за чужденци е валидна само за пътувания на територията на България. 

      
Лица на възраст над 70 години до 80 години се застраховат при завишена застрахователна премия. При определени условия и с разрешение на застрахователя могат да се застраховат и лица с установена трайно намалена работоспособност (инвалидност), над 50% включително. Застрахователя не се покрива рискът “Смърт вследствие злополука” за недееспособни лица и лица под 14 годишна възраст.
 


Рискове, срещу които сте осигурени: 

Със сключването на Застраховка Отмяна на Пътуване, Вие си гарантиране възстановяване на разходите по закупените билети, направените резервации за хотел или организирано пътуване, в случай на отмяна на съответното пътуване по независещи от Вас причини. Основните рискове, които покрива застраховка са: 

 • Смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст 

 • Разходи за отмяна на пътуването; 

 • Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;  

 • Разходи за удължаване на пътуването; 

 • Закъснение на самолетен полет 


Има разбира се и изключения. Случаите, в които Застрахователят не носи отговорност и не дължи застрахователно обезщетение може да проверите в общите условия. 


Застрахователна премия и условия  


Застрахователната премия се изчислява в зависимост от застрахователната сума, срока на застраховката и други съществени за оценката на риска обстоятелства спрямо застрахователната тарифа на Застрахователя. Премията се заплаща еднократно при сключване на застраховката.  


Полицата може да бъде сключена в срок от пет дни след датата на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуването на самолетен билет или резервирането на хотела само при условие, че сте платили (частично или пълно плащане) и до началната дата на пътуването да остават не по-малко от 10 дни. В случай, че към момента на резервация не се изисква плащане, то застраховка Отмяна на пътуването може да се сключи до 5 дни от извършване на плащане (частично или пълно) по резервацията, като се спазва изискването до датата на отпътуване да има поне 10 дни.  


При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият или негов упълномощен представител е необходимо в срок от 5 дни от датата на настъпване на събитието (с изключение на форсмажорни обстоятелства, довели до невъзможност на Застрахования да изпълни това задължение), да се свържат със Застрахователя и да предоставяват подробна информация за събитието. Уведомлението е задължително условие за последващо изплащне на обещетение от страна на Застрахователя. 

 

Как да сключим застраховка „Помощ при пътуване“ или „Отмяна на пътуване“? 


С едно посещение до офис на Арена Травъл Център можете да сключите медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ за периода на Вашето пътуване или пък да сключите застраховка "Отмяна на пътуване" за Вашата резервация.  

Може да се свържете с нас и по имейл на office@arenatravel.bg или тел 02/850 41 15 и 0877 538 537.

 

Регистрирай се за нашия бюлетин!

Не изпускайте нашите горещи оферти