Arenatravel.bg

Застраховки

Застраховайте се срещу високи медицински разходи в чужбина и пътувайте спокойно със застраховка Помощ при пътуване с покритие за Ковид 19 ! Сключете застраховка Отмяна на пътуване с покритие за Ковид 19, за да се предпазите от неустойки, когато поради болест или друго неочаквано обстоятелство (съгласно Общите условия описани по-долу ) се наложи да откажете пътуването си.

Прочети повече 

Застраховайте се срещу високи медицински разходи в чужбина и пътувайте спокойно със застраховка Помощ при пътуване с включено покритие за Ковид 19!   

Сключете застраховка Отмяна на пътуване с покритие за Ковид 19, за да се предпазите от неустойки, когато поради болест или друго неочаквано обстоятелство (съгласно
Общите условия ) се наложи да откажете пътуването си. 
Туристическа агенция Arena Travel Center  предлага два вида застраховки на Allianz Travel , свързани с Вашето пътуване : 

  
 
 • Mедицинска застраховка " Помощ при пътуване "  в чужбина  (с включено покритие за Ковид 19)
   
 • Застраховка " Отмяна на пътуване " плюс  (с включено покритие за Ковид 19)
   Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с включено покритие Ковид-19

 


Медицинска застраховка за пътуване в чужбина ? Добра идея или загуба на пари? Струва ли си да съсипете пътуването си за високи сметки за болничен престой или загубен багаж ?   Осигурете си спокойствие за по-малко от 2 лева на ден и сключете застраховка Помощ при пътуване с включена защита при Ковид-19.

Направете си медицинска застраховка и пътувайте спокойно, без да се притеснявате какво би се случило, ако ви се наложи да потърсите медицинска помощ в чужбина. За да отговарят на Вашите конкретни нужди предлагаме различни пакети – Баланс, Класик и Премиум . Медицинските застраховки, които предлагаме, са за различни застрахователни суми и покрития, така че лесно можете да изберете най-изгодната за вас. И да сте сигурни, че с 10-20 лева ще избегнете риска да се разделите с няколко хиляди евро.  
 
Какво представява застраховката „Помощ при пътуване в чужбина“ с Асистанс ? 


Тя е важен елемент от всяко пътуване, осигурява застрахователна защита за физически лица – български и чуждестранни граждани, пътуващи в чужбина с цел работа, обучение, туризъм или спорт, до уговорено в полицата застрахователно покритие и застрахователна сума (лимит на отговорност).  Застраховката е със собствена асистираща компания с обслужване на български език и телефонна централа за спешни случаи, която е на Ваше разположение 24 часа в денонощието.
    
Кой може да сключи застраховка Помощ при пътуване в чужбина? 
* Физически лица, организирани туристически групи и пътувания с цел работа; 
* Юридически лица за застраховане на своите служители по време на организирани бизнес-пътувания, тийм билдинг и др.
* Застраховат се физически лица, български граждани и чуждестранни лица с постоянно пребиваване в България от минимум 6 месеца

 


Пакет Баланс
 

Какво покрива застраховката?
 

 • Разходи за болнично и амбулаторно лечение, в това число разходи за спешна стоматологична помощ;

 • Разходи за лечение на съществуващи заболявания обострили се неочаквано в чужбина

 • Репатриране поради медицински причини;

 • Репатриране поради медицински причини във връзка с обострили се съществуващи заболявания;

 • Повреда, загуба на багаж от превозвача, кражба или обир на багаж;

 • Допълнителни разходи поради закъсняла доставка на багаж в крайната дестинация /повечеот 12 часа/;

 • Допълнителни разходи при преждевременно или закъсняло връщане в родината;

 • Репатриране при смърт на застрахования в чужбина;

 • Разходи за издирвателни и спасителни мероприятия в чужбина включително хеликоптер;

 • Лична отговорност при нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лицав чужбина;

 

Какво не покрива застраховката?
 

 • Събития, които са причинени предумишлено или поради груба небрежност на застрахования;

 • Опит за самоубийство или самоубийствона застрахования;

 • Събития в здравословното състояние, които са настъпили или се очаква да настъпят в момента на сключване на застраховката или началото на пътуването;

 • Събития, които застрахования тпонася вследствие на употреба на алкохол, наркотици, медикаменти или поради отлагане на предписана терапия;

 • Събития, които са в посредствена или непосредствена връзка с размирици, военни действия, терор от всякакъв вид, стихийни бедствия, влияния на околната среда, земетресения;

 • Събития,предизвикани  от митинги или  насилие  във връзка  с  обществени  събирания,   в  които застрахованият взима активно участие;

 • Събития, които настъпват по време на пътувания, които са предприети  или  не  са  прекъснати  незабавно, въпреки предупреждения на МВнР;

 • Събития,настъпващи вследствие на епидемии и пандемии;

 • Събития,предизвикани от разпоредби на инстанциите

 
Застрахователна защита Застрахователна защита
  Индивидуална Семейна
Спешна централа  
24-часова спешна телефонна централа Включена
Здравна застраховка за чужбина
Разходи за болнично и амбулаторно лечение До 20 000лв. До 40 000лв.
-в това число спешна стоматологична помощ До 800лв. До 1 000лв.
Медицински транспорт, вкл. амбулаторен самолет 100%
Отделно връщане
Репатриране при смърт 100%
Пътнически багаж(заменя актуалната стойност за до 6 месеца)
Замяна при повреда/загуба на багаж от превозвача; обир/кражба на багаж До 600лв. До 1 000лв.
Лична отговорност по време на пътуване
Отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица До 10 000лв.

 
Териториален обхват Застр. премия на ден за лица до 65 год. Застр. премия на ден за лица над 66 год.
Индивидуална, Европа 1,50лв. 3,00лв.
Индивидуална, Световна без САЩ и Канада 1,80лв. 3,60лв.
Индивидуална, Световна 3,20лв. 6,40лв.
Семейна, Европа 4,40лв. 8, 80лв.
Семейна, Световна без САЩ и Канада 5,10лв. 10,20лв.
Семейна, Световна 8,90лв. 17,80лв.
* Макс. продължителност на пътуването: 31 дни

Териториален обхват:
Цял свят: всички държави (с изключение на Северна Корея)
Цял свят без САЩ и Канада: всички държави без САЩ и Канада
Европа: Европа в географски смисъл, вкл.Средиземноморските страни, Йордания, Канарските острови, Мадейра и Руската Федераци

Подробна информация относно общите условия за Пакет Баланс можете да намерите ТУК.

 


Пакет Класик


Какво покрива застраховката?
 

 • Всички посочени покрития на пакет Баланс / Вижте по-горе/

 • Разходи за погребение на застрахования в чужбина;

 • Обезщетение при инвалидност поради злополука;


Какво не покрива застраховката?
 

 • Всички посочени при пакет Баланс /Виж по-горе/

 

Застрахователна защита

Единична

Семейна


Здравна застраховка

Разходи за болнично и амбулаторно лечение

До 100 000лв.

До 200 000лв.

Медицински транспорт, вкл. амбулаторен самолет

100%

Отделно връщане

Репатриране при смърт

100%

Разходи за погребение на мястото на настъпване на смъртта

До 1 000лв.

Пътнически багаж

Застраховка при повреда или загуба на багаж от превозвача

До 200лв.

До 400лв.

Застраховка при обир или кражба на багаж

До 1 000лв.

До 2 000лв.

Злополука

Издирвателни мероприятия

До 10 000лв.

Обезщетение при инвалидност

До 20 000лв.

Лична отговорност по време на пътуване

Отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица

До 200 000лв.


Застрахователни премии за лица до 65 годишна възраст:
 

Продължителност на пътуването

Индивидуална,Европа

Индивидуална, Цял свят без САЩ и Канада

Индивидуална, Цял свят

Семейна,
Европа

Семейна, Цял свят без САЩ и Канада

Семейна, Цял свят

До 4 дни

18лв.

24лв.

42лв.

48лв.

72лв.

126лв.

До 10 дни

21лв.

33лв.

58лв.

54лв.

79лв.

138лв.

До 17 дни

27лв.

42лв.

74лв.

63лв.

82лв.

144лв.

До 31 дни

30лв.

54лв.

95лв.

79лв.

109лв.

191лв.

До 62 дни

63лв.

94лв.

165лв.

133лв.

347лв.

607лв.

До 93 дни

119лв.

178лв.

312лв.

252лв.

660лв.

1155лв.

*Максимална продължителност на пътуването: 93 дни
***Семейна тарифа: максимум 2 възрастни/до 65 год./и 5 непълнолетни лица/до 18 год./, независимо от степента на родство и посочени поименно в полицата.

Застрахователни премии за лица над 66 годишна възраст:

 

Продължителност на пътуването

Индивидуална,Европа

Индивидуална, Цял свят без САЩ и Канада

Индивидуална, Цял свят

Семейна,
Европа

Семейна, Цял свят без САЩ и Канада

Семейна, Цял свят

До 4 дни

36лв.

48лв.

84лв.

96лв.

144лв.

252лв.

До 10 дни

42лв.

66лв.

116лв.

108лв.

158лв.

277лв.

До 17 дни

54лв.

84лв.

147лв.

126лв.

164лв.

284лв.

До 31 дни

60лв.

108лв.

189лв.

158лв.

218лв.

382лв.

До 62 дни

126лв.

188лв.

329лв.

266лв.

694лв.

1215лв.

До 93 дни

238лв.

356лв.

623лв.

504лв.

1320лв.

2310лв.


*Максимална продължителност на пътуването: 93 дни
***Семейна тарифа: максимум 2 възрастни/до 65 год./и 5 непълнолетни лица/до 18 год./, независимо от степента на родство и посочени поименно в полицата.

Териториален обхват:
Цял свят: всички държави (с изключение на Северна Корея)
Цял свят без САЩ и Канада: всички държави без САЩ и Канада
Европа: Европа в географски смисъл, вкл.Средиземноморските страни, Йордания, Канарските острови, Мадейра и Руската Федераци

Подробна информация относно общите условия за Пакет Класик можете да намерите ТУК.


 


Пакет Премиум


Какво покрива застраховката?
 
 • Всички посочени покрития на пакет Класик / Вижте по-горе/
 • Прекъсване на пътуването;
 • Продължаване на пътуването след лечение;
 • Обезщетение при смърт поради злополука

Какво не покрива застраховката?
 
 • Всички посочени при пакет Баланс /Виж по-горе/
 
Застрахователна защита Единична Семейна
Здравна застраховка
Разходи за болнично и амбулаторно лечение До 200 000лв. До 400 000лв.
Здравна застраховка в чужбина за хронични заболявания До 20 000лв.
Медицинско репатриране, вкл. амбулаторен самолет 100%
Медицинско репатриране при хронични заболявания До 40 000лв
Прекъсване на пътуването
Застраховка с прекъсване на пътуването 4 000лв. 6 000лв.
Пътнически багаж
Застраховка при повреда или загуба на багаж от превозвача До 200лв. До 400лв.
Застраховка при обир или кражба на багаж До 2 000лв. До 4 000лв.
Закъсняла доставка на багаж в крайната дестинация (при мин. 12 часа) До 200лв До 400лв.
Защита при закъснение
Възстановяване на допълнителни разходи в случай на изпуснат полетпри отпътуване от родинатав следствие на закъснение на превозно средствовъзстановяване на допълнителни разходи във връзка със закъсняло пристигане на родното летище 100%
Отделно връщане
Разходи за погребение на мястото на настъпване на смъртта До 10 000лв.
Непланирано завръщане 100%
Репатриране при смърт 100%
Злополука
Издирвателни мероприятия До 20 000лв.
Обезщетение при смърт До 20 000лв.
Обезщетение при инвалидност До 40 000лв.
Лична отговорност по време на пътуване
Отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица До 400 000


Застрахователни премии за лица до 65 годишна възраст:
 
Продължителност на пътуването Индивидуална,Европа Индивидуална, Цял свят без САЩ и Канада Индивидуална, Цял свят Семейна,
Европа
Семейна, Цял свят без САЩ и Канада Семейна, Цял свят
До 4 дни 36лв. 48лв. 84лв. 97лв. 145лв. 254лв.
До 10 дни 42лв. 67лв. 117лв. 106лв. 157лв. 275лв.
До 17 дни 55лв. 82лв. 144лв. 127лв. 163лв. 285лв.
До 31 дни 60лв. 106лв. 186лв. 154лв. 218лв. 382лв.
До 62 дни 124лв. 187лв. 327лв. 263лв. 392лв. 686лв.
До 93 дни 235лв. 356лв. 623лв. 499лв. 746лв. 1306лв.
*Максимална продължителност на пътуването: 93 дни
***Семейна тарифа: максимум 2 възрастни/до 65 год./и 5 непълнолетни лица/до 18 год./, независимо от степента на родство и посочени поименно в полицата.

Застрахователни премии за лица над 66 годишна възраст:

 
Продължителност на пътуването Индивидуална, Европа Индивидуална, Цял свят без САЩ и Канада Индивидуална, Цял свят Семейна,
Европа
Семейна, Цял свят без САЩ и Канада Семейна, Цял свят
До 4 дни 72лв. 96лв. 168лв. 194лв. 290лв. 508лв.
До 10 дни 84лв. 134лв. 235лв. 212лв. 314лв. 550лв.
До 17 дни 110лв. 164лв. 287лв. 254лв. 326лв. 571лв.
До 31 дни 120лв. 212лв. 371лв. 308лв. 436лв. 763лв.
До 62 дни 248лв. 374лв. 655лв. 526лв. 784лв. 1372лв.
До 93 дни 470лв. 712лв. 1246лв. 998лв. 1492лв. 2611лв.

*Максимална продължителност на пътуването: 93 дни
***Семейна тарифа: максимум 2 възрастни/до 65 год./и 5 непълнолетни лица/до 18 год./, независимо от степента на родство и посочени поименно в полицата.

Териториален обхват:
Цял свят: всички държави (с изключение на Северна Корея)
Цял свят без САЩ и Канада: всички държави без САЩ и Канада
Европа: Европа в географски смисъл, вкл.Средиземноморските страни, Йордания, Канарските острови, Мадейра и Руската Федераци

Подробна информация относно общите условия за Пакет Премиум можете да намерите ТУК.


 


Застраховка „Отмяна на пътуване“ ПЛЮС с включено покритие при Ковид-19
 

Обичате да планувате отпуската си от рано и да се възползвате от големите намаления за ранни записвания, но за жалост никой не може да ви гарантира, че съдбата не ви е подготвила изненада, когато резервирате три, четири, пет, дори шест месеца преди желаната дата на отпътуване.
Със застраховка Отмяна на Пътуване няма да предотвратите нежелани проблеми, които биха наложили анулиране или прекъсване на пътуването Ви,  но ще имате възможност да възстановите платените от Вас суми и да се насладите на пътуването си по друго време, без да губите пари. В днешната несигурна ситуация, свързана с разпространението на Ковид-19, тази застраховка е изключително полезна и ще ви спести много разходи от анулираната ваканция в случай, че сте болен с вируса и не може да пътувате. 

Какво представява Застраховка „Отмяна на пътуване“ 

Застраховка „Отмяна на пътуване“ е един доста удобен продукт, с който можете да спестите загубите, ако поради някаква причина (покрит по полицата риск) се наложи да се откажете от вече планирана ваканция. 

Като планирате ваканцията, избирате това което ще ползвате доста преди да е дошло времето за него. Правите резервация, сключвате договори и плащате част от цената на мероприятието. Почти няма  туристическа фирма/хотел/превозвач, която да не предвижда санкции, които да удържи от платеното, ако се наложи да се откажете. Нещо повече техния размер прогресивно расте с приближаването на датата за заминаване.  Да не говорим ако пък се трябва да прекратите почивката след като вече сте пристигнали. 

Със застраховка „Отмяна на пътуване“ пращате сметката за тези удръжки на застрахователя. Застрахователят осигурява покритие , включително защита при Ковид-19 и обезщетява извършените разходи за организирано туристическо или бизнес пътуване, закупуване на самолетен билет или хотелско настаняване, закупени от/чрез туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер. 


Застрахователни покрития и услуги

 

 • Възстановяване на разходите за анулиране на резервирано пътуване поради събития описани в общите условия на застраховане до 20 000 лв.

 • Разходи за резервирани, но неизползвани услуги поради прекъсване на пътуването до 20000 лв.

 • Допълнителни разходи във връзка с изпуснат заминаващ полет от родината поради закъснение на транспортно средство

 • Допълнителни разходи във връзка със закъсняло пристигане на родното летищедо 500 лв.Какво покрива застраховката?
 

 • Възстановяване на възникналите разходи при анулиране на резервирано пътуване;

 • Възстановяване на разходите за заплатени, но неконсумирани услуги по време на пътуването;

 • Възстановяване на разходи приизпуснат заминаващ от родината полет, поради закъснение на превозно средство;

 • Възстановяване на допълнителни разходи във връзка със закъсняло пристигане на родното летищеКакво не покрива застраховката?
 

 • Анулиране на пътуването от страна на фирмата организатор;

 • Събития, които са причинени предумишлено или поради груба небрежност на застрахования;

 • Опит за самоубийство или самоубийствона застрахования;

 • Събития в здравословното състояние на застрахования, които са настъпили или се очаква да настъпят в момента на сключване на застраховката или началото на пътуването;

 • Събития, които застрахованиятпонася вследствие на употреба на алкохол, наркотици, медикаменти или поради отлагане на предписана терапия;

 • Събития, които са в посредствена или непосредствена връзка с размирици, военни действия, терор от всякакъв вид, стихийни бедствия, влияния на околната среда, земетресения;

 • Събития,предизвикани поради разпоредби на инстанциите

 • Събития вследствие на епидемии и пандемии


 Срок за сключване на застрахователна полица :

Сключването на застраховката трябва  да  се извърши  в  деня  на  резервация на пътуването или максимум до 3 дни  след резервация на  пътуването. При по-късно сключване  са  застраховани  само  събития,  настъпили  след  10 (десетия)  ден  от сключването  (изключение:  злополука,  смъртен случай, природно бедствие). Ако пътуването е резервирано при по-малко  от  30  (тридесет)  дни  преди  началото  на  пътуването, застрахователната  полица  трябва  да  бъде  закупена  в  деня  на резервиране на пътуването или максимум до 3 дни след датата на резервация на пътуването.

 

Стойност на пътуването

Застрахователна премия

Стойност на пътуването

Застрахователна премия

До 500лв.

25,50лв.

До 5 000лв.

255лв.

До 1 000лв.

51лв.

До 6 000лв.

306лв.

До 1 500лв.

76,50лв.

До 7 000лв.

357лв.

До 2 000лв.

102лв.

До 8 000лв.

408лв.

До 2 500лв.

127,50лв

До 9 000лв.

459лв.

До 3 000лв.

153лв.

До 10 000лв.

510лв.

До 3 500лв.

178,50лв.

До 15 000лв.

765лв.

До 4 000лв.

204лв.

До 20 000лв.

1020лв.

До 4 500лв

229, 50лв.

 

 Пълните условия на Застраховката "Отмяна на пътуването" ПЛЮС може да видите ТУК


Как да сключим застраховка „Помощ при пътуване“ или „Отмяна на пътуване“ ПЛЮС?

С едно посещение до офис на Арена Травъл Център или запитване по имейл можете да сключите медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ за периода на Вашето пътуване или пък да сключите застраховка "Отмяна на пътуване" ПЛЮС за Вашата резервация.  
Може да се свържете с нас и по имейл на office@arenatravel.bg или тел 02/850 41 15 и 0877 538 537.

Регистрирай се за нашия бюлетин!

Не изпускайте нашите горещи оферти

Медицински застраховки при пътуване в чужбина и Отмяна на пътуване с покритие за Ковид 19