Arenatravel.bg

Проекти

01.09.2021г.


01.04.2021г.


01.03.2021г

21.12.2020г 

На 21.12.2020г. АРЕНА ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.
Кратко описание на проекта: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект за оперативно финансиране за преодоляване  на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
г.


 На 21.12.2020г. АРЕНА ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“..
Общата стойност на проекта е 10 355.77лв., от които 8 802.40лв. европейско и  1 553.37лв. национално съфинансиране.

Проект и главна цел BG16RFOP002-2.092-0086-C01 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Бенефициент: АРЕНА ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД
 
Обща стойност: 10 355.77лв. от които 8 802.40лв. европейско и
1 553.37лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.

11.08.2020

На 11.08.2020г. АРЕНА ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“..

Общата стойност на проекта е 10 000.00лв., от които 8 500.00лв. европейско и  1 500.00лв. национално съфинансиране.
Водещата цел проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в АРЕНА ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД


Регистрирай се за нашия бюлетин!

Не изпускайте нашите горещи оферти